maj 25, 2018

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik                                                                                                                 

Først og fremmest vil vi have du skal vide at vi bekymrer os om din privatliv og tager ansvaret for det du direkte eller indirekte har betroet os alvorligt.

Denne politik forklarer hvordan the Final Touch samler kundeoplysninger, bruger data og i hvilke situationer og til hvem data bliver videregivet.

Indsamling og behandling af data er en uundgåelig og nødvendig del af at drive denne type forretning og opfylde de formål der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Final Touch er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, er vores adresse:

Møllevangen 39 2610 Rødovre

Yderligere information om behandlingen af kundeoplysninger hos Final Touch kan også fås ved at skrive til info@final-touch.nu

  1. Datasikkerhed er vigtig for os

I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

  1. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

  1. Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

Dine personoplysninger vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Final Touch vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

 

Final Touch indsamler og behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger.

 Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Final Touch behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Final Touch behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

 

4.1 Kundeadministration

Final Touvh behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med Final Touch

Overholdelse af gældende love og regler

Final touh behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de love og regler, som Final Touch er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden..

Du bør opdatere dine personlige oplysninger i tilfælde af ændringer.

 

Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet,

Det er Final Touch politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

Dine rettigheder

Du har ret til adgang til alle personlige oplysninger, vi har registreret og bruger, oplysninger om, hvor det kommer fra, og hvad vi bruger det til. Du kan få oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, hvem der modtager oplysninger om dig og i hvilket omfang vi videregiver oplysninger i Danmark og udlandet. Din ret til adgang kan dog begrænses af lovgivning, beskyttelse af andres privatliv og hensyn til vores forretning og praksis. Vores knowhow, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan også være fritaget for adgangsretten.

Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger. Dette gælder fx Når behandlingen er baseret på vores legitime interesser.

Indsigelse mod direkte markedsføring. Du har ret til at protestere mod vores brug af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering, der er relateret til dette formål.

Hvis dataene er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få dataene rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af gældende lovgivning og retten til at behandle data. Disse rettigheder er kendt som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” eller “retten til at blive glemt”.

Hvis du mener, at de data, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod brugen af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af disse oplysninger til lagring. Brug vil kun være begrænset til opbevaring, indtil det kan fastslås at oplysningerne er korrekte, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser opvejer dine interesser.

Hvis du har ret til at få de oplysninger, vi har registreret om dig slettet, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse data til opbevaring. Hvis vi skal bruge de data, vi har registreret om dig udelukkende for at påberåbe os et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af disse data begrænses til opbevaring. Vi kan dog have ret til anden brug for at hævde et retskrav, eller hvis du har givet dit samtykke til dette.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Bemærk venligst, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan vi muligvis ikke tilbyde dig specifikke tjenester eller produkter. Bemærk også, at vi fortsat vil bruge dine personlige oplysninger, for eksempel at opfylde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi lovmæssigt er forpligtet hertil.

Hvis vi bruger data baseret på dit samtykke eller som følge af en aftale, og databehandlingen er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de data, du har leveret i et elektronisk maskinlæsbart format.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på privacy@kilroy.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Final Touch by Louise Rosenvold